Server og Regler

PHOENIXGAMING.DK

Server

[EU/DK] Phoenix Gaming 2x Biweekly – Solo/Duo/Trio/Quad

185.233.252.29:28082

Regler Dansk og Engelsk:

DANSK

Permanent-udelukkelse og fjernelse af alt infrastruktur

 • Brug af alt form for hack eller snyderi er forbudt. Brug af tredjepartssoftware til at give dig selv en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre spillere er forbudt.

Udelukkelse med mulighed for applaudere

 • Spil ikke med eller associere med spillere, der overtræder vores regler. Vær forsigtig med hvem du vælger at teame/spille med. Spillere vil blive straffet som en gruppe.

Kick/Midlertidig udelukkelse

 • Ingen toksisk, racisme, cybermobning eller tilskyndelse til selvskading.
 • Kommuniker ikke på en sådan måde, at andre spillere kan risikere, at forlade vores server, fordi du er der.
 • Unødig despawning af loot/items under raides er ikke tilladt. Brug din sunde fornuft.
 • Ingen Griefing.
 • Max 1 VAC Ban ældre end 90 dage for, at kunne joine.

Punktform

 • Ingen toksisk eller racisme.
 • Ingen sjov om hacking, snyd eller scripting.
 • Ingen over-the-top eller konstante personlige angreb på andre spillere. Det er et spil, så have det sjovt. Hvis du ikke er sikker, så spørg.
 • Ingen æreskrænkelse af serveren, dens admins eller dens ejer.
 • Ingen spamming i spilchat.
 • Ingen reklame for andre servere/websteder.
 • Ingen efterligner af admins eller andre spillere (inklusive klan tags)
 • Ingen spredning af falske oplysninger for at skabe problemer.
 • Door camping max 10 min..
 • Base camp max 10 min..
 • Ingen misbrug af admin. Hvis du har problemer med staff, skal du kontakte ejer SunShine.
 • Hvis du er uenig med regelsættet eller ejeren, så find en anden server.

ADVARSEL!

 • Alle udelukkelser deles på ServerArmour.com med flere tusinde andre Rust servere. Dette kan resultere i udelukkelser fra servere der benytter ServerArmour.com. – Dette fungerer lidt ligesom VAC Ban listen. Udelukkelsen udløber aldrig fra ServerArmour.com. Benytter en server ServerArmour.com vil alle spillere få en besked i chatten om, at du har et tidligere ban fra vores server med begrundelse. Kun server ejer SunShine kan fjerne dit delte server ban.
 • Tænk dig om inden du bryder reglerne på serveren. Det vil forfølge dig på andre servere.

ENGLISH

Permanent and Entities removed

 • Don’t use any types of hacks or cheats. Don’t use third-party software to give yourself an competitive advantage over other players.

Ban with appeal

 • Do not play with or associate with players violating our rules. Be careful who you choose to play with. Players will be punished as a group.

Kick/Temporary Ban

 • No toxicity, racism, cyberbullying or encouraging self harm.
 • Do not communicate in such a way that could cause other players to leave our servers because you are there.
 • Unnecessary despawning of loot/items during raides is not allowed. Use your common sense.
 • No toxicity or racism
 • No joking about hacking, cheating or scripting
 • No over-the-top or constant personal attacks towards other players. It’s a game so have fun and don’t make other people feel miserable. If you are not sure, please ask.
 • No defaming the server, its admin or its owner.
 • No spamming of in game chat.
 • No griefing.
 • No advertising other servers/websites.
 • No impersonating admin and/or other players (including clan tags).
 • No spreading of false information to cause trouble.
 • Door camping max 10 min..
 • Base camp max 10 min..
 • No abusing admins or moderators. If you have an issue with staff notify SunShine.
 • If you have a problem with the owner go somewhere else, you’re not welcome.

WARNING!

 • All bans are, shared on the ServerArmour.com with several thousand Rust servers. This can result in bans on other servers using ServerArmour.com. – This works a bit like the VAC Ban list. The ban will never expire from the ServerArmour.com. Only server owner SunShine can remove your shared server ban from ServerArmour.com.
 • Think before you break the rules on the server